Sterling – HTML5 Responsive Website Template

Oferta

Biuro doradztwa podatkowego - BDP GAMA spółka z o.o.

Website Template

Oferta


Usługi doradztwa podatkowego:

Porady, wyjaśnienia i opinie podatkowe stanowią trzon działania firmy. Korzystanie z naszej oferty w tym zakresie zwalnia Państwa z konieczności stałego śledzenia zmian przepisów, w zamian umożliwiając stały dostęp do bieążącej, aktualnej informacji.

Wymagania prawa nakładają na doradcę podatkowego obowiązek ubezpieczenia działaności od odpowiedzialności cywilnej, co znacząco ogranicza Państwa odpowiedzialność przed państwowymi organami kontroli skarbowej i ZUS (ustawa z dnia 5 lipca 1996, Dz.U. Nr 9, poz. 86 z r. 2002).

Możliwość zlecenia obsługi prowadzonych kontroli przez inspektorów US i ZUS znacznie zwiększa komfort Państwa pracy. Wszystko to stanowi o gwarancji profesjonalizmu i fachowości świadczonych usług oraz Państwa pełnego bezpieczeństwa.

Usługi księgowe:

W zakresie prowadzenia ksiąg handlowych oraz podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów oferujemy państwu usługi w oparciu o wszelkie wymagane uregulowania prawne i finansowo - księgowe. Nasze doświadczenia pozwalają na świadczenie usług wg najlepszych standardów.

Działania nasze obejmują:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych wg standardów polskich i międzynarodowych.
  • sporządzanie deklaracji podatkowych w imieniu podatnika (CIT, PIT, VAT).
  • przygotowanie wymaganych prawem sprawozdań i raportów, w tym sprawozdań skonsolidowanych

Usługi w zakresie dokumentacji pracowniczej:

Na Państwa życzenie prowadzimy pełną dokumentację pracowniczą, na którą składa się:

  • prowadzenie nadzoru nad sprawami kadrowymi;
  • sporządzanie list płac;
  • przygotowanie deklaracji i raportów ZUS.

Inne usługi:

Państwo jako nasi Klienci możecie proponowaa rozszerzenie naszych usług o wymagane przez Was działania. Jesteśmy gotowi i przygotowani merytorycznie do świadczenia na Państwa rzecz usług nietypowych, związanych z rozwiązywaniem problemów prawno - podatkowych i finansowo - księgowych.